Kontingent 2018

Ungdom halvårligt kr. 175.- til fyldte 21år

Senior halvårligt kr. 550,-

Pensionister halvårligt kr. 400,-

Halvårlig betaling er senest 1/2 - 1/8.

 

Kontingentet kan betales kontant til kassereren eller indsættes på vores konto i Sparekassen Sjælland reg.6150-159993